Zrušení objednávky a vrácení zboží

Pokud jste odeslal/a objednávku a chcete ji bezprostředně poté zrušit, ozvěte se nám na +420 800 142 426 (Po-Pá 9.00 – 17.00). Pokud jsme Vámi objednané zboží ještě neodeslali, objednávku zrušíme a vrátíme Vám zaplacenou částku. Nebudete tak muset objednané zboží vracet.
Tím není dotčeno právo na odstoupení od smlouvy ve 100 denní lhůtě.
Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy získáte prostřednictvím www.ullapopken.cz/cs/pravonaodstoupeni.
Od kupní smlouvy můžete odstoupit v prodloužené lhůtě 100 dnů bez udání důvodu.
Lhůta pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy činí 100 dnů ode dne následujícího po dni, kdy jste Vy nebo Vámi určená osoba, která není dopravcem, převzal/a objednané zboží.
O uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte informovat naši společnost PFG Česká k.s., Na Sadech 4/3, 370 01 České Budějovice, tel.: 800 142 426 (Po-Pá 9.00 - 17.00), e-mail: servis@ullapopken.cz, formou jasného a jednoznačného prohlášení (např. dopisem zaslaným poštou nebo e-mailem).
Pro odstoupení od smlouvy můžete použít vzorový formulář, který je k dispozici prostřednictvím www.ullapopken.cz/cs/pravonaodstoupeni použití tohoto formuláře však není povinné. Lhůta pro odstoupení od smlouvy je zachována, pokud oznámení o uplatnění práva na odstoupení odešlete před jejím uplynutím
Pro vrácení zboží použijte, prosím, některý ze způsobů uvedený níže. Vrácení zboží na pobočkách Ulla Popken není možné.
V případě odstoupení od smlouvy nám dodané zboží zašlete zpět nejpozději do 100 dnů ode dne, kdy jste od smlouvy odstoupil/a. Zboží, které chcete vrátit, zabalte a do zásilky přiložte dodací list, který jste obdrželi spolu s Vaším zbožím, aby Vám mohla být zaplacená částka připsána co nejdříve od okamžiku, kdy nám bude vracené zboží doručeno.
Zboží můžete vrátit zdarma prostřednictvím České pošty následujícím způsobem:
  • na následujícím odkazu uveďte údaje, které jste zadali při odeslání objednávky zboží, které chcete vrátit: Štítek pro zpětnou přepravu;
  • zboží, které chcete vrátit, zabalte, a přiložte k němu dodací list;
  • na krabici či jiný obal nalepte horní část vytisknutého Štítku pro zpětnou přepravu;
  • zabalené zboží spolu s nalepeným štítkem podejte bezplatně na České poště jako Obchodní balík do zahraničí. Vrácené zboží můžete odeslat prostřednictvím jednoho z následujících podacích míst ve Vaší blízkosti (podací místa LINK DHL).
Pokud nevyužijete tento bezplatný způsob vrácení zboží, zašlete nám jej na Vaše náklady na adresu:
Popken Fashion GmbH
Am Waldrand 445
26178 Rastede
Německo