Impresum

PFG Česká k.s.
Na Sadech 4/3, 370 01 České Budějovice, registrována u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod spisovou značkou: A 10249
IČ: 28118839
DIČ: CZ28118839

Jednatelé: Ralf Keller

Veškerá data, texty a obrázky jsou majetkem společnosti Popken Fashion GmbH. Použití pro komerční účely je povoleno pouze s naším souhlasem.

Právní oznámení
Evropská komise poskytuje platformu pro řešení sporů online (OS), kterou najdete na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Nejsme povinni ani ochotni se účastnit řízení o urovnání sporu před smírčím orgánem pro spotřebitele