Všeobecné obchodní podmínky společnosti PFG Česká k.s.

se sídlem Na Sadech 4/3, 370 01 České Budějovice, IČO 281 18 839, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích pod sp. zn. A 10249 (dále jen „PFG Česká“), telefonní kontakt: 800 142 426 (Po-Pá 9.00 – 17.00 hodin), adresa pro doručování elektronické pošty: servis@ullapopken.cz.

Tyto obchodní podmínky upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti vzniklé v souvislosti s kupní smlouvou uzavíranou mezi PFG Česká, na straně prodávajícího, a kupujícím pro prodej zboží prostřednictvím online obchodu provozovaného PFG Česká a umístěného na internetové stránce www.ullapopken.cz.

Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Právní vztahy PFG Česká s kupujícím výslovně neupravené těmito obchodními podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Právní vztahy PFG Česká se spotřebitelem se zároveň řídí zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele


Objednávání

Objednávku v našem internetovém obchodě provedete tím, že

1. přidáte položku do nákupního košíku,
2. zadáte své dodací a platební údaje,
3. zadáte svou e-mailovou adresu pro vzájemnou komunikaci,
4. na stránce pro ověření potvrdíte správnost zadaných údajů, které můžete před odesláním objednávky upravit, a
5. nakonec kliknete na tlačítko "Odeslat objednávku".

Vaše objednávky jsou u nás ukládány do systému. Pokud byste ztratil/a své podklady k objednávkám, obraťte se prosím prostřednictvím výše uvedených kontaktních údajů na náš příjem objednávek. Rádi Vám zašleme kopii údajů z Vaší objednávk


Uzavření smlouvy

Provedením celého objednávkového procesu a kliknutím na tlačítko "Odeslat objednávku" učiníte závaznou objednávku (návrh na uzavření kupní smlouvy). Po obdržení Vaší objednávky Vám zašleme potvrzení o jejím přijetí. Toto potvrzení o přijetí objednávky nepředstavuje přijetí návrhu na uzavření kupní smlouvy, má Vás pouze informovat, že jsme Vaši objednávku v pořádku obdrželi. K uzavření kupní smlouvy dochází okamžikem odeslání Vámi objednaného zboží. Ve výjimečných případech se může stát, že nebudeme schopni splnit Vaše přání. Pokud by došlo k situaci, že bychom nebyli schopni Vaši objednávku expedovat, budeme Vás informovat. Rozhodně od nás automaticky neobdržíte zboží, které jste si neobjednal/a.


Dodávané množství

Vezměte prosím na vědomí, že naše zboží dodáváme pouze v množství obvyklém pro koncové zákazníky, nikoli pro odběratele přeprodávající zboží.


Cena

Cenou zboží se rozumí cena za zboží uvedená na internetových stránkách www.ullapopken.cz. Veškeré ceny jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty. K této ceně se připočítají náklady na dopravu.

Náklady na dopravu
Náklady na přepravné a balné v případě objednání zboží v našem internetovém obchodě činí 99 Kč. Tato částka Vám bude naúčtována jednorázově, i když Vám bude zboží zasláno ve více zásilkách, což se může stát zejména tehdy, není-li část objednaného zboží dostupná v době učinění objednávky a vyslovíte-li přání obdržet zboží s okamžitou dostupností předem. V takovém případě Vám bude doručena zbývající část zboží bezplatně ihned poté, kdy bude opět naskladněno


Doručení

Doručování zásilek objednaných v našem internetovém obchodě na adrese www.ullapopken.cz probíhá prostřednictvím PPL.
Objednávky uskutečněné v tomto internetovém obchodě mohou být doručovány pouze na území České republiky. Pro objednávky s doručením do jiných zemí využívejte prosím náš mezinárodní internetový obchod na adrese: www.ullapopken.eu.
Zboží Vám rádi doručíme na adresu dle vašeho výběru, např. na adresu Vašeho pracoviště.
Pokud od nás odebíráte katalog, prosíme Vás o vyrozumění o změně Vašeho bydliště, abyste od nás dostával/a svůj katalog vždy včas.


Dodací lhůta

Položky, u nichž je v internetovém obchodě zobrazena okamžitá dostupnost, budou doručeny zpravidla během 3 – 5 pracovních dnů po obdržení kompletní a správně vyplněné objednávky. Dodací lhůtu platnou pro příslušné požadované zboží naleznete uvedenou vždy přímo u konkrétního zboží. Tímto způsobem na první pohled uvidíte, kdy můžete zásilku očekávat.
Dodání zboží se může opozdit, pokud mezi vytvoření objednávky a dodání zboží připadne neděle nebo svátek. Pro případ, že by Vaše objednávka obsahovala nedostupné položky, je třeba počítat s možným prodloužením termínu dodání.
Abychom snížili dopad na životní prostředí, zasíláme v rámci možností všechny objednané položky dohromady v jedné zásilce, což může vést ke zpoždění dodávek. Jestliže si tento postup při realizaci Vaší objednávky nepřejete, kontaktujte prosím náš zákaznický servis na telefonním čísle 800 142 426 nebo na e-mailu servis@ullapopken.cz.


Platební podmínky

Zákazníci mohou využít v našem internetovém obchodě následující způsoby platby: nákup na dobírku, nákup prostřednictvím platební karty a nákup prostřednictvím PayPal.


Nákup na dobírku

V případě nákupu na dobírku platíte příslušnou částku přímo při doručení, platba je možná pouze v hotovosti.
V případě odstoupení od smlouvy Vám bude automaticky vrácena odpovídající částka, k čemuž potřebujeme Vaše bankovní SEPA spojení. To je třeba uvést na formuláři pro vrácení zboží, případně zadat již přímo při vytvoření objednávky.


Nákup prostřednictvím platební karty

K provedení platby potřebujeme číslo Vaší platební karty a její kontrolní číslo (CVV/CVC), název platební instituce a údaj o platnosti karty. Platba bude stržena po odeslání zboží. Vrácené zboží bude okamžitě dobropisováno a příslušná částka připsána na účet, z něhož byla příslušná částka stržena.


Nákup prostřednictvím PayPal

Bezpečně a jednoduše u nás můžete platit také prostřednictvím PayPal. Na konci procesu objednání zboží budete přesměrováni přímo na PayPal, kde odsouhlasíte cenu objednávky. Pokud jste již zákazníkem PayPal, můžete se zde přihlásit pomocí svých uživatelských údajů a provést platbu. Provedení platby prostřednictvím PayPal se uskuteční, jakmile Vám zboží odešleme. Vrácené zboží bude dobropisováno bezprostředně po jeho obdržení, a ještě tentýž pracovní den bude připsána příslušná částka na PayPal. Mějte prosím na paměti, že dokud není v systému PayPal uzavřen spor, nemůže být zaplacená částka vrácena.


Platba při vyzvednutí na pobočce

Nabízíme rovněž dodání do pobočky Ulla Popken dle vašeho výběru. Adresy našich prodejen najdete ve vyhledávači poboček. Jednoduše si při objednávání zvolte bod „Dodání do pobočky“. Po objednání bude zboží zasláno na vámi vybranou pobočku. Naši zaměstnanci vás budou telefonicky informovat, jakmile bude zboží připraveno k vyzvednutí. Úhrada je provedena přímo na místě při vyzvednutí v prodejně. Při tomto způsobu dodání odpadá poštovné a náklady spojené s vrácení zboží převezme pobočka. Vezměte prosím na vědomí, že do poboček dodáváme jen zboží označené jako „okamžitě k dodání“.


Slevové poukazy

Uplatnění slevových poukazů je vázáno na minimální výši hodnoty objednaného zboží po odečtení hodnoty vráceného zboží. Uplatnění slevového poukazu je následně dodatečně zrušeno, není-li dosažena minimální výše hodnoty objednaného zboží po případném vrácení objednaného zboží. V případě procentní slevy je vždy dobropisována snížená kupní cena vráceného zboží. Slevový poukaz je možné uplatnit pouze jednorázově a platnost slevové akce je přesně určena. Slevové poukazy se vztahují rovněž na zlevněné zboží, pouze na dostupné zboží a nelze je kombinovat s jinými slevami nebo speciálními akcemi. Dodatečné uplatnění slevového poukazu, jakož i výplata slevy v hotovosti nebo bezhotovostně na Váš účet není možná. Slevové poukazy nelze využívat pro nákup dárkových poukazů.


Poučení o právu na odstoupení od smlouvy


Právo odstoupit od smlouvy

Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu v prodloužené lhůtě 14 dnů, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží nebo provedení platby. Uvedená lhůta je určena k tomu, abyste se v přiměřeném rozsahu seznámil/a s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží. Lhůta pro uplatnění práva na odstoupení činí čtrnáct dnů ode dne následujícího po dni, kdy jste Vy nebo Vámi určená třetí osoba, která není přepravcem, převzal/a Vámi objednané zboží.

O Vašem rozhodnutí uplatnit právo na odstoupení od smlouvy musíte informovat naši společnost PFG Česká k.s., Na Sadech 4/3, 370 01 České Budějovice, tel. 800 142 426 (Po-Pá 9.00 – 17.00 hodin), e-mail: servis@ullapopken.cz, formou jasného a jednoznačného prohlášení (např. dopisem odeslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo e-mailem). Můžete k tomu využít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, který je dostupný prostřednictvím https://www.ullapopken.cz/cs/pravonaodstoupeni; použití tohoto formuláře však není povinné. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést datum nákupu či číslo smlouvy, resp. prodejního dokladu, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží.

Vezměte prosím na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nemůžete mimo jiné odstoupit od smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, pokud zboží z obalu vyjmete a z hygienických důvodů jej není možné vrátit zpět (např. v případě spodního prádla či některých sportovně ochranných prostředků).


Důsledky odstoupení od smlouvy, vrácení zboží

Odstoupíte-li od této smlouvy, vrátíme Vám všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na doručení (s výjimkou dodatečných nákladů vzniklých v důsledku toho, že jste zvolil/a jiný způsob doručení než námi nabízené nejvýhodnější standardní doručení), a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do čtrnácti dnů ode dne, kdy jste od smlouvy odstoupil/a. Pokud se s Vámi výslovně nedohodneme jinak, provedeme vrácení těchto prostředků stejnou platební metodou, jakou jste použil/a při původní transakci; v žádném případě Vám však nevzniknou další náklady.

Vrácení částky můžeme pozdržet, dokud neobdržíme zboží zpět nebo dokud nám neposkytnete doklad o tom, že jste zaslal/a zboží zpět, podle toho, co nastane dříve. Zboží by nám mělo být vráceno kompletní, nejlépe s nepoškozenými visačkami a v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Zboží nám nicméně musíte vrátit do čtrnácti dnů ode dne, kdy jste od smlouvy odstoupil/a. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud nám odešlete zboží zpět před jejím uplynutím.

V případě odstoupení od smlouvy nám zašlete dodané zboží spolu s poukazem na vrácení zboží zpět nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy jste od smlouvy odstoupili. Pro vrácení balíku můžete použít přiložený štítek s předepsanou adresou pro vrácení zboží. Pokud Vaše faktura neobsahuje štítek pro vrácení, vytiskněte si štítek pro zpětnou přepravu. Najdete ho na https://www.ullapopken.cz/cs/pravonaodstoupeni

Vyplňte štítek pro zpětnou přepravu a poukaz na vrácení zboží, které se nachází ve spodní části faktury. Do nejlépe originálního balíku spolu se zbožím vložte poukaz na vrácení zboží. Balík uzavřete a nalepte na něj štítek pro zpětnou přepravu PPL s adresou. 

Pro bezplatné vrácení zboží přineste balík na nejbližší pobočku PPL. Přehled podacích míst ve Vaší blízkosti naleznete na https://www.ppl.cz/mapa-vydejnich-mist. Zásilka je již ofrankovaná pomocí štítku pro zpětnou přepravu PPL. 

Potom co nám bude vrácené zboží doručeno obdržíte do Vašeho emailu potvrzení o vrácení zboží. Částka Vám bude posléze vrácena v závislosti na platební metodě, kterou jste zvolili. K náhradě dojde během následujících 14ti pracovních dnů.  

Pokud jste zaplatili na dobírku, potřebujeme pro zpětný převod Vaše číslo bankovního účtu ve formátu IBAN a BIC / SWIFT. Kontaktujte zákaznický servis. 

Pokud nevyužijete tento bezplatný způsob vrácení zboží, zašlete nám jej na Vaše náklady na adresu:
Popken Fashion GmbH
Am Waldrand 445
26178 Rastede
Německo

Je-li vrácené zboží poškozeno porušením Vaší povinnosti nenakládat se zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti, jsme oprávněni uplatnit vůči Vám nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vrácenou částku.


Práva z vadného plnění

Práva a povinnosti ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými ustanoveními právních předpisů, zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

Odpovídáme Vám za to, že Vámi objednané zboží nemá při převzetí vady. Zejména odpovídáme za to, že v době, kdy jste zboží převzal/a:

a) má vlastnosti, na kterých se strany dohodly, nebo (nebylo-li dosaženo dohody) vlastnosti, které my nebo výrobce popisujeme nebo které očekáváte s ohledem na povahu zboží a na příslušnou reklamu,
b) lze použít k účelu, který pro jeho použití uvádíme nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
c) odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
d) je poskytováno v odpovídajícím množství, velikosti a hmotnosti, a
e) odpovídá zákonným požadavkům.

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od jeho převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné už v okamžiku, kdy Vám bylo doručeno.

Není-li stanoveno jinak, můžete uplatnit práva z vadného plnění, vyskytnou-li se vady zboží do 24 měsíců od jeho převzetí. To však neplatí v případě:

a) vad u věcí prodávaných se slevou, jde-li o vadu, pro kterou byla nižší cena stanovena,
b) běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití,
c) vad u použité věci odpovídající míře běžného opotřebení, kterou věc měla v okamžiku, kdy jste zboží převzal/a,
d) plyne-li to z povahy zboží, nebo
e) pokud jste před převzetím zboží věděl/a, že zboží má vadu, anebo pokud jste vadu sám/sama způsobil/a.

V případě zuživatelných věcí (např. v případě kosmetiky či drogistického zboží), na nichž je uvedeno datum spotřeby, končí záruční doba k datu uvedenému na obalu.

Nemá-li zboží vlastnosti stanovené výše, můžete požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené. Týká-li se však vada pouze součásti zboží, můžete požadovat jen výměnu součásti. Není-li ani to možné, můžete odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, máte právo na bezplatné odstranění vady.

Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti, máte i v případě odstranitelné vady, pokud nemůžete věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě máte i právo od smlouvy odstoupit.

Neodstoupíte-li od smlouvy nebo neuplatníte-li právo na dodání věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, můžete požadovat přiměřenou slevu. Na přiměřenou slevu máte nárok i v případě, že Vám nejsme schopni dodat zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo ho opravit, jakož i v případě, že nezjednáme nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy působilo značné obtíže.

Má-li věc vadu, z níž jsme zavázáni, a jedná-li se o věc prodávanou za nižší cenu nebo o věc použitou, máte místo práva na výměnu právo na přiměřenou slevu.
Při oznámení konkrétní vady nám sdělíte, jaké právo z vadného plnění jste si zvolil/a. Provedenou volbu není možné bez našeho souhlasu změnit; to neplatí, žádáte-li o opravu věci, která se ukáže jako neopravitelná.

Jestliže vadu neoznámíte bez zbytečného odkladu poté, co jste ji při včasné prohlídce a vynaložení dostatečné péče zjistit mohl/a, soud Vám práva z vadného plnění nepřizná. Totéž platí i pro skrytou vadu, která nebyla oznámena bez zbytečného odkladu poté, co jste vadu při dostatečné péči zjistit mohl/a, nejpozději však do dvou let od okamžiku, kdy Vám bylo zboží doručeno.

Máte-li nárok na odstranění vady, máte též nárok na náhradu účelně vynaložených nákladů při uplatnění tohoto práva. Toto právo je vůči nám nutné uplatnit ve lhůtě jednoho měsíce od uplynutí lhůty pro vytknutí vady.
Na základě Vaší žádosti Vám v písemné formě poskytneme informace o tom, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají naše povinnosti z vadného plnění a jakým způsobem můžete práva z nich uplatnit.
Nároky z vadného plnění se uplatňují u nás jakožto u prodávajícího na adrese PFG Česká k.s., Na Sadech 4/3, 370 01 České Budějovice, tel. 800 142 426 (Po-Pá 9.00 – 17.00 hodin) nebo prostřednictvím e-mailové adresy: servis@ullapopken.cz.

Při uplatnění práva z vadného plnění jste povinni prokázat nákup zboží (nejlépe dokladem o koupi). Máte povinnost vytknout vadu zboží, tedy popsat vadu zboží, kvůli které jej reklamujete. Jako prodávající jsme povinni rozhodnout o reklamaci bezodkladně, nejpozději do tří pracovních dnů, případně rozhodnout o tom, že je k rozhodnutí potřeba odborné posouzení. Reklamaci, včetně odstranění vady, vyřídíme do 14 dnů od jejího uplatnění. Po uplynutí této lhůty máte stejná práva, jako kdyby se jednalo o podstatné porušení smlouvy. Jestliže reklamaci neodmítneme, vystavíme Vám potvrzení o přijetí reklamace, které bude obsahovat potvrzení o tom, kdy jste právo uplatnil/a, co je obsahem reklamace a jaký způsob reklamace požadujete, dále datum a způsob vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně Vám písemně odůvodníme zamítnutí reklamace.


Mimosoudní řešení sporů

PFG Česká dle ustanovení § 1820 odst. 1 písm. j) občanského zákoníku sděluje, že v případě vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 15, 120 00 Praha, internetová stránka https://adr.coi.cz/cs. Při řešení sporů mezi prodávajícím a spotřebitelem z kupní smlouvy je možné rovněž využít platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr.


Ochrana osobních údajů

Naši informační povinnost vůči Vám ve smyslu čl. 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o kupní smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího, plníme prostřednictvím zvláštního dokumentu, který naleznete zde: www.ullapopken.cz/cs/zasady-ochrany-osobnich-udaju.


Autorská práva/Práva průmyslového vlastnictví

Autorská práva/Práva průmyslového vlastnictví
Veškeré údaje, použité texty a obrázky jsou majetkem společnosti Popken Fashion GmbH, společnosti založené a existující podle německého práva, registrované u Amtsgericht Oldenburg pod sp. zn. HRB120726. Jejich další použití je dovoleno pouze s předchozím výslovným písemným souhlasem.


Závěrečná ustanovení

PFG Česká není ve vztahu ke kupujícímu vázána žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
Smlouva je uzavírána v českém jazyce.
Jakékoliv ujednání mezi PFG Česká a Vámi odchylné od ustanovení těchto obchodních podmínek je možné pouze v písemné formě; není-li takové dohody, řídí se smluvní vztah těmito obchodními podmínkami.
PFG Česká může znění obchodních podmínek upravovat. Změněné obchodní podmínky jsou účinné dnem jejich zveřejnění. Práva a povinnosti PFG Česká a kupujícího vzniklá přede dnem nabytí účinnosti nového znění obchodních podmínek nejsou změnou dotčena.


Tyto podmínky jsou platné od 1. ledna 2021.