PODMÍNKY ÚČASTI

Podmínky účasti v soutěži „Velká tombola o nákupní košík – denně vylosujeme 10 nákupních košíků ze všech objednávek"

Od úterý 27. 9. 2022 do středy 28. 9. 2022

1. Obecné informace
Pořadatelem soutěže je společnost Popken Fashion GmbH, Am Waldrand 19, 26180 Rastede, Německo.

2. Účast
(1) Účastnit se mohou všechny osoby starší 18 let. Zaměstnanci pořadatele a přidružených společností a jejich příbuzní jsou z účasti v soutěži vyloučeni.Pokud se chcete zúčastnit, musíte splnit podmínky akce a v jejím průběhu zakoupit alespoň jednu položku v internetovém obchodě Ulla Popken.

3. Postup a zpracování
Soutěž probíhá od úterý 27. 9. 2022 do středy 28. 9. 2022 (23:59 hod).V případě více objednávek se stejnými jmény a fakturačními a dodacími adresami se může soutěže zúčastnit pouze objednávka, která byla učiněna jako první. Pro účast na akci není stanovena žádná minimální hodnota.

4. Výhra a stanovení výherců
Losování proběhne ve středu 12. 10. 2022. Losování proběhne na principu náhodného výběru. Deset zákazníků obdrží objednané zboží zdarma. Každému výherci bude hodnota objednávky (po vrácení) připsána na jeho účet. Vyplacení výhry v hotovosti není možné.

Pohledávky plynoucí z výhry nelze převést ani postoupit na jiné osoby.

Výherci jsou o výsledku informování e-mailem. Každý účastník svou účastí v soutěži souhlasí s tím, že v případě výhry může být jeho jméno zveřejněno na internetu.

5. Zásady ochrany osobních údajů
Svou účastí v soutěži účastník výslovně souhlasí s tím, že pořadatel soutěže může uchovávat nezbytné údaje pro potřeby zpracování soutěže.
Pořadatel soutěže zajistí v rámci soutěže nejvyšší možnou úroveň ochrany osobních údajů a bude v tomto ohledu dodržovat všechna příslušná zákonná ustanovení. Osobní údaje nebudou poskytovány ani prodávány třetím stranám.
Po skončení soutěže budou uložené údaje účastníků vymazány, pokud účastník nesouhlasil s jejich použitím pro marketingové účely. Účastník může kdykoli vznést námitku proti zpracování nebo použití svých údajů pro účely reklamy nebo průzkumu trhu či veřejného mínění, a to formou informování pořadatele soutěže.