PODMÍNKY ÚČASTI

Soutěž: Vyhrajte noc v Zámeckém hotelu Münchhausen

1. Obecné informace
Pořadatelem soutěže je společnost Popken Fashion GmbH, Am Waldrand 19, 26180 Rastede, Německo.

2. Účast
(1) Účastnit se mohou všechny osoby starší 18 let. Zaměstnanci pořadatele a přidružených společností a jejich příbuzní jsou z účasti v soutěži vyloučeni. Pokud se chcete zúčastnit, musíte splnit podmínky akce a v jejím průběhu zakoupit alespoň jednu položku na eshopu Ulla Popken.

3. Postup a zpracování
Soutěž probíhá do pondělí 18.12.2023 do (23:59) hodin. Každý účastník, který do tohoto období provede nákup v našem internetovém obchodě se automaticky zúčastní soutěže. V případě více objednávek od stejného zákazníka se může soutěže zúčastnit pouze objednávka, která byla učiněna jako první. Pro účast na akci není stanovena žádná minimální hodnota.

4. Výhra a stanovení výherců

pondělí Losování proběhne v úterý 19.12.2023. Losování proběhne na principu náhodného výběru.Vyplacení výhry v hotovosti není možné. 

Pohledávky plynoucí z výhry nelze převést ani postoupit na jiné osoby.

Výherci jsou o výsledku informování e-mailem. Každý účastník svou účastí v soutěži souhlasí s tím, že v případě výhry může být jeho jméno použito k marketingovým účelům.

5. Zásady ochrany osobních údajů
Svou účastí v soutěži účastník výslovně souhlasí s tím, že pořadatel soutěže může uchovávat nezbytné údaje pro potřeby zpracování soutěže.
Pořadatel soutěže zajistí v rámci soutěže nejvyšší možnou úroveň ochrany osobních údajů a bude v tomto ohledu dodržovat všechna příslušná zákonná ustanovení. Osobní údaje nebudou poskytovány ani prodávány třetím stranám.
Po skončení soutěže budou uložené údaje účastníků vymazány, pokud účastník nesouhlasil s jejich použitím pro marketingové účely. Účastník může kdykoli vznést námitku proti zpracování nebo použití svých údajů pro účely reklamy nebo průzkumu trhu či veřejného mínění, a to formou informování pořadatele soutěže.